Don Quichotte et Sancho à dors XVI, 1979
La barque XV, 1979
 
               
Don Quichotte suivant Sancho X, 1979
         
 

 

  Exposición "Don Quixot, Kafka i altres somnis" en la temporada 2017/2018