TRI, 1990
   
PARÈNTESI-MIRALL, 1991
 
     
                       
DEU GRAVATS I UNA OMBRA DE MÀ, 1993
 
 
 
                                               
UTA, 2000
     
     
   
       
A KENJI MIZOGUCHI, 1998